Inne

Usługi prawnika w sprawach karnych

Łatwo jest popaść w konflikt z prawem. Wystarczy niezapłacony mandat, niesłuszne oskarżenia sąsiadów, spowodowanie wypadku drogowego lub jakiegoś wykroczenia. Ze sprawą karną może mieć do czynienia osoba poszkodowana przestępstwem lub świadek takiego zajścia. Przy sprawach karnych zawsze jest potrzebna pomoc prawnika. Wynika to choćby z konstytucyjnego prawa obywatela do obrony w sądzie i konieczności udowodnienia winy.

Postępowanie przygotowawcze

Pomoc prawnika może być potrzebna już na etapie postępowania przygotowawczego, np.: podczas przesłuchania wstępnego, zbierania dowodów. Z prawnikiem adwokatem od spraw karnych można ustalić linię obrony, co może zwiększyć szansę na uniewinnienie lub łagodniejszy wyrok. Prokuratura w postępowaniu przygotowawczym zbiera przede wszystkim dowody. Adwokat przedstawia klientowi wszystkie możliwe wyjścia w danej sytuacji i razem wybierają najkorzystniejsze z nich. Prawnik może pomóc także stronie poszkodowanej, np.: w uzyskaniu odszkodowania lub w kwestii sposobu przesłuchania przed sądem.

Nie tylko wsparcie prawne

W wielu sprawach szczególnie brutalnych przestępstw: gwałtu, pedofilii, przemocy w rodzinie, pomoc prawnika to pokierowanie działaniami poszkodowanego i udzielenie wsparcia psychicznego, wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać konkretną pomoc, asystowanie przy przesłuchaniach, możliwość składania wniosków z upoważnienia osoby poszkodowanej.

Najważniejsze zadania adwokata

Niezależnie od tego, czy adwokat reprezentuje klienta w sprawie o wykroczenie, typu: pomówienie, drobne kradzieże, czy w procesie o sprawę zagrożoną wieloletnim więzieniem, adwokat od spraw karnych gwarantuje profesjonalizm i rzetelność, np.: analizuje dowody zgromadzone przez prokuraturę i odnajduje w nich luki lub nieścisłości.

Prawnik zbiera dowody na korzyść klienta i pilnuje w sądzie, aby wszystkie dowody ujrzały światło dzienne, uczestniczy w przesłuchaniu świadków i biegłych (zadaje pytania i składa zastrzeżenia do wniosków biegłych).

Adwokaci składają również apelację do sądu wyższej instancji oraz kasację do Sądu Najwyższego. Prawnicy organizują pomoc dla osób tymczasowo aresztowanych, reprezentują skazanego na etapie postępowania karnego wykonawczego, np.: w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Prowadzą sprawy osób pokrzywdzonych, które są ścigane z oskarżenia prywatnego (zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała poniżej 7 dni) i pomagaj w napisaniu różnych rodzajów pism w sprawach karnych (zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski, zażalenia, apelacje, kasacje).

Prawo do obrony jest prawem obywatelskim, które gwarantuje demokratyczne państwo. Nikt nie może być uwięziony, jeżeli nie zostanie udowodniona wina. Adwokat sprawy karne – ma ogromną odpowiedzialność zawodową – dzięki jego pomocy człowiek może liczyć na uczciwy proces i bronić się przed postawionymi zarzutami. Samo oskarżenie to jeszcze nie skazanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.