Finanse i biznes

Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca ma prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązuje go do tego Konstytucja, kodeks pracy i szereg innych aktów prawnych krajowych i wewnątrzzakładowych. Bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu, ponieważ zachowania wszystkich zasad bezpieczeństwa zależy zdrowie, życie i dobrostan psychicznych pracowników. Żeby zadbać o bezpieczeństwo, trzeba najpierw rozpoznać wszystkie zagrożenia i ocenić ryzyko zdrowotne, jakie panuje w danym miejscu pracy.

Ocena ryzyka zawodowego w małych i dużych przedsiębiorstwach

W mniejszych przedsiębiorstwach ocenę ryzyka zawodowego może przeprowadzić samodzielnie przedsiębiorca.  W średnich i dużych firmach zadanie to spoczywa na barkach ekspertów od bhp. Może być utworzony specjalistyczny dział lub wynajęta firma, np.: bhp Opole. Dobór ekspertów musi być staranny, wnikliwy i oparty na ich kompetencji. Eksperci po przeprowadzeniu oceny ryzyka i ustaleniu z pracodawcą, jak przeciwdziałać zagrożeniom i jak postępować w razie niespodziewanych, niebezpiecznych dla załogi wydarzeń powinni przeprowadzić szkolenie bhp Opole na dla pracowników. Na szczęście, takie firmy jak bhp Opole prowadzą usługę kompleksową. Odpowiedzialność za ocenę ryzyka nadal spoczywa na pracodawcy.

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego to zidentyfikowanie możliwego ryzyka, jego zdefiniowanie i określenie możliwych, wiążących się z nim zagrożeń i skutków. Dzięki poprawnemu rozpoznaniu zagrożeń można automatycznie opracować procedury bezpieczeństwa, których celem jest minimalizowanie ryzyka. Ma to ogromne znaczenie dla działalności firmy.  Ocena musi adekwatna do rzeczywistości zastanej w danej firmie. Nie może dochodzić do sytuacji, że dla komfortu przedsiębiorcy i z powodu redukcji kosztów, jakieś  potencjalne czynniki nie są uwzględniane w raporcie dotyczącym oceny ryzyka zawodowego.

Elementy oceny ryzyka zawodowego

Eksperci bhp Opole, którzy mają lata doświadczenia w ocenie ryzyka zawodowego, radzą, aby analizę od specyfiki poszczególnych stanowisk pracy i przyjrzeć się zatrudnionym tam ludziom i określić, czy na danym stanowisku mogą pracować kobiety w ciąży i młodociani. Bywa, że dla mężczyzny wykonywanie pracy przy danym stanowisku nie jest żadnym ryzykiem, bo ma wiedzą i doświadczenie, a dla praktykanta taka praca będzie wiązała się z bardzo dużym ryzykiem dla zdrowia. Kolejnym ważnym aspektem jest ocena stanu technicznego maszyn i kwalifikacji pracowników pracujących przy maszynach.

Ludzie pracujący przy maszynach muszą być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną oraz muszą mieć świadomość dotyczącą pracy przy substancjach niebezpiecznych. Pracodawca ma obowiązek opisać zagrożenia oparami, niebezpiecznymi materiałami i maszynami. Kolejnym etapem oceny ryzyka jest określenie działań, które pozwolą wyeliminować lub ograniczyć ryzyko zawodowe.

Ocena ryzyka zawodowego to wyraz troski o bezpieczeństwo ludzi i dobrą kondycję finansową firmy. Klimatyzacja pomieszczeń, maski, odzież ochronna znacząco poprawiają bezpieczeństwo w pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.